Perzsaszőnyeg ápolás

Perzsasznyegünk használatakor érdemes néhány alapvetszabályt betartanunk.

Megvásárolt sznyegünket tartsuk távol a nedvességtl. Ne tegyünk rá növényt, mert a legjobb minségvázák hajszálrepedésein is átszivárog a víz, amely rövid idután tönkreteszi sznyegünket. Nedves padló vagy falfelület is tönkreteheti a sznyeget. Elkerülhetetlen bútoraink ráhelyezése a sznyegre, ez nem okoz kárt, bármilyen nehezek is, de mozgatásukkal feltéphetjük a csomókat. Ennek elkerülését egyszermegoldással segíthetjük, a lábak talpára ragasszunk fel filc, vagy brdarabot. Negyedévente egy-egy centivel helyezzük odébb a bútort, ezzel elkerülhetjük, hogy a sznyegen mély benyomódások keletkezzenek. Ha félévente megfordítjuk sznyegeinket, akkor az egyenletesebben használódik, elkerülhetjük egy-egy terület gyors kikopását.

Tisztítás
Sz
nyegtisztító géppel soha ne tisztítsuk kézi sznyegünket!

1. Porszívózás

A használat során elkerülhetetlenül szennyezdik a sznyegünk. Európai legendák közé tartozik az a (tév)hit, amely szerint három négy hónapig ne porszívózzuk új kézi csomózású sznyegünket. Alapját az adja, hogy a készítés egyik utolsó munkafázisaként lenyírják a hosszú gyapjút, a felületen maradó apró szálakat beletaposva tömörebb sznyeget kapunk. A perzsa sznyegszövk

ennek nem tulajdonítanak jelentséget, gyakorlati hasznot.

Figyelnünk kell arra, hogy sznyegünket szálirányba, nem felborzolva, porszívózzuk, gyenge fokozaton. Ha a rojt beakad, akkor kapcsoljuk ki a gépet és kézzel szedjük ki a szálakat.

2. Folteltávolítás

Mint minden gyapjúból, így sznyegünkbl is eltávolítható minden folyékony szennyezdés, ha idejében észrevesszük! Tea, kávé, szörp, fagylalt, vörösbor foltokat minél elbb fel kell itatni egy jó nedvszívósságú anyaggal, utána langyos, samponos vizes szivaccsal - ütögessük - a foltot. Vigyázzunk arra, hogy ne áztassuk el a szálakat, mert a felvetszálak megnyúlhatnak és huplissá válhat a sznyeg. Szárítást úgy végezzük, hogy a sznyeg hátulját is átjárhassa a leveg.

Miután már a folt beszáradt, rendkívül nehéz eltávolítani a szennyezdést, forduljon szakemberhez!

Viaszcseppek, rágógumi eltávolítása is lehetséges. A foltot néhány jégkocka segítségével fagyasszuk és késsel óvatosan kaparjuk le a nagyját. Ezután egy rongyot terítsünk a foltra és meleg vasalóval olvasszuk rá a maradék viaszt.

3. Generáltisztítás

A leggondosabb ápolás ellenére is 4-5 év alatt a csomók között felgyülemlporszemek megfakítják a színeket. Ilyenkor forduljunk szakemberhez! Néhány sznyegtípust nem lehet nedvesen tisztítani, gondatlan kezek között könnyen befolyhatnak a színek, ami a sznyeg esztétikai és anyagi értékét is tönkreteszi.

4. Molyok elleni védelem

Sznyegeink, gyapjú ruháink legnagyobb ellensége a moly. Ellenük számos védekezési mód létezik: levendula, toll, vegyszerek, dohánylevél. Ezek egyike sem jelent 100%-os védelmet, ezért javasoljuk, hogy havonta egyszer porszívózzuk ki a sznyeg másik oldalát, ezzel távolítva el az esetleges molypetéket.


Oldal forrása: salemcarpet.hu

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.